Bảng giá rút gọn

Không có các khoản phí phụ thu hay các phí phát sinh khác; Các khoản phí minh bạch. Hỗ trợ toàn diện cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Business
0.000 đ

Quyền hạn thành viên bị hạn chế 1 year

Triển khai mô hình shipper ở Cần Thơ

  • - Allowed Không giới hạn driver.
  • - Allowed Không giới hạn Nhiệm vụ.
  • - Với các tính năng SMS
Trải nghiệm
3.000 đ

Trước 5.000 đ

Quyền hạn thành viên bị hạn chế 1 tháng

Dành cho cơ sở kinh doanh mới

  • - Allowed 5 driver.
  • - Allowed 5 Nhiệm vụ.
  • - Không có tiện ích SMS